Gezond en Ethisch Verantwoord Sporten (sporten met grenzen) houdt in dat kinderen gerespecteerd worden in alle omgevingen, ook in clubverband en dit in verschillende thema's:

1. De rechten van het kind in de sport
De positieve waarden van het sporten benadrukken en de kinderen beschermen tegen negatieve effecten

2. Inclusie en Respect voor diversiteit
Het verlagen van de toegangsdrempel naar sport en respectvol omgaan met iedereen ongeacht afkomst, status, beperking, culturele achtergrond ...

3. Fair play
Aandacht voor sociale waarden van sport, voor aangepaste sport- en oefenvormen (toolkit)

4. Integriteit van de sporter
Beschermen van sporters tegen negatieve effecten zoals stress, blessures, doping, agressie ...

5. Solidariteit
Respectvol omgaan met anderen en je omgeving

EVS gedragscode sporter

- Respecteer iedereen
- Wees sportief
- Doe je best bij de opgelegde oefeningen door de trainer
- Aanvaard de beslissingen van de officials
- Stiptheid op trainingen en wedstrijden zijn belangrijk
- Teamspirit en sportief gedrag bevorderen het clubgebeuren
- Draag zorg voor het clubmateriaal
- Hou de zwemaccommodatie en de kleedkamer netjes en breng geen beschadigingen aan

EVS gedragscode trainers

- Trainers moeten een voorbeeld zijn voor de sporters
- Trainers stellen trainingsprogramma's op die haalbaar zijn voor ieder individu in functie van leeftijd, fysieke toestand ... en waken er over om oefeningen op te leggen die kwetsuurvrij sporten mogelijk maakt.
- Onze competitiezwemmers worden opgelegd om elke twee jaar een medische controle te ondergaan bij een arts naar keuze.
- Behandel iedereen gelijkwaardig
- Respecteer de beslissingen van de officials
- Geef trainingen die aangepast zijn aan ieder individu
- Wees redelijk in je sportieve eisen in functie van het kunnen van de sporter/ studie
- Respecteer de privacy
- Hou rekening met de lichamelijke en psychische integriteit
- Spreek altijd op ooghoogte van het kind.

EVS gedragscode ouders

- Toon respect voor je eigen kind en gedraag je sportief tegen de tegenstanders
- Toon belangstelling voor de sport van je kind
- Respecteer de trainers, de bestuursleden en officials
- Wees indachtig dat je geen trainer bent.  Laat dit over aan bevoegden.

EVS gedragscode bestuursmensen

- Respect tonen voor iedereen: jong, oud, autochtoon, allochtoon,  getalenteerd, niet-getalenteerd
- Bestuursmensen kijken nauwlettend toe op de haalbaarheid van het opgestelde trainingsprogramma om kwetsuren van de sporters te beperken
- Zorg steeds voor hygiënische en veilige situaties
- Behandel iedereen gelijkwaardig
- Respecteer de privacy
- Hou rekening met de lichamelijke en psychische integriteit
- Draag zorg voor het materiaal
- Laat de accommodatie netjes achter (zwembad, kleedkamers ...)

In het kader van gezond sporten wordt gevraagd aan al de competitiezwemmers om elke twee jaar een doktersonderzoek te ondergaan. 
Zwemmers zullen hiervoor uitgenodigd worden.